วันอธิกวาร” 29 กุมภาพันธ์ กูเกิลร่วมกระแส “Happy Leap Day!

Spread the love

วันนี้ก็มาถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ วันอธิกวาร (Leap Day 2020) ที่ปกติ 4 ปีจึงจะวนมาถึง ปีนี้จึงมีวันรวม 366 วัน เป็นปีอธิกสุรทิน

และแน่นอนกูเกิลไม่พลาด ปล่อย Doodle เพื่อบอกว่า Happy Leap Day! พร้อมรวมลิงก์เรื่องราวเกี่ยวกับ 29 กุมภาพันธ์ วันอธิกวาร ให้ได้อ่าน ดู กัน

ส่วนใดส่วนหนึ่งยังมีบอกเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เกิดขึ้นในวันที่ 29 ก.พ. และเคยมี Doodle ในสมัยก่อนเช่น วันนักบุญเดวิด วันประกาศอิสรภาพของประเทศเกาหลี

เนื่องจากคำที่เกี่ยวกับวันนี้ ครูลิลลี่ เคยอธิบายไว้ในคอลัมน์ คนดังนั่งเขียน ในไทยรัฐออนไลน์ ว่า คำว่า อธิกวาร ประกอบด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด หน่วยหน้าศัพท์ อธิก หมายถึง เกิน หรือ เพิ่ม ส่วนคำว่า วาร แปลว่า วัน จึงหมายถึงวันที่เพิ่มขึ้น

ส่วนคำว่า ปีอธิกสุรทิน ตามพจนานุกรม คำว่า อธิก- อ่านว่า อะ-ทิ-กะ หรือ อะ-ทิก-กะ เป็นคำวิเศษณ์มีความหมายว่า ยิ่ง เกิน มาก เพิ่ม เป็นคำนาม

คำว่าสุรทิน มาจาก สุร + ทิน ทิน แปลว่า วัน สุร หมายความว่า ผู้กล้าหาญ นักรบ หรือ พระอาทิตย์ ในที่นี้น่าจะหมายถึงพระอาทิตย์ สุรทิน จึงหมายถึง วันทางสุริยคติ ซึ่งตามปกติเดือนกุมภาพันธ์ทั่วไปที่มี 28 วัน จะเรียกว่า ปีปกติสุรทิน และเรียกปีที่เดือนก.พ.มี 29 วันว่า ปีอธิกสุรทิน

สำหรับที่มาของ 1 วันที่เกินมานั้น มีสูตรคำนวณที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้างอิงที่มา จาก รศ. ยืน ภู่วรวรรณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ว่า การแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 ก.พ.  ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน การให้มีปีอธิกสุรทินเพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 365.24218 จึงต้องปรับให้จำนวนวันต่อปีไม่คลาดเคลื่อนกับวิถีการโคจร

การคำนวณเพื่อกำหนดว่าปีใดมี 29 กุมภาพันธ์หรือไม่ ให้มีหลักการของปีอธิกสุรทินที่มีความชัดเจน โดยกำหนดเป็นสูตรไว้ดังนี้ คือ 1. เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันทุก 4 ปี โดยนำปี ค.ศ.หาร 4 ลงตัว

นับว่าเป็นเป็นปีอธิกสุรทิน 2. ให้ปรับโดยถ้าปีนั้นหาร 100 ลงตัวให้เป็นปีปกติ และ 3. ถ้าหารปีด้วย 400 ลงตัวให้ปรับเป็นปีอธิกสุรทินอีก

แนวทางของปฏิทินกรีกอเรียนทุก ๆ 400 ปี จะมีการปรับตามเข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ในรอบ 400 ปี จะมีจำนวนวันทั้งหมด 146,097 วัน ตัวเลข 146097 หารด้วย 7 ลงตัว ดังนั้นปฏิทินระบบนี้จึงลงตัวที่ 400 ปี พอดี และจะซ้ำเดิมอีกครั้งและหากนำ 146097 หาร 400 จะได้ 365.2425 หรือกล่าวได้ว่า ความยาวเฉลี่ยของปีหนึ่งมีค่าเท่ากับ 65.2425

ถ้าหากนำมาเปรียบเทียบกับเวลาการโคจรจริงของโลกพบว่าตามหลักการนี้จะทำให้มีข้อผิดพลาดไปหนึ่งวันในช่วงเวลาประมาณ 2,500 ปี นั่นหมายถึง ก่อนรอบ 2,500 ปี จะต้องมีการปรับวันที่กันอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งหลายต่อหลายคนได้นำเสนอให้ปรับให้ปีที่หารด้วย 1600 ลงตัว ให้มี 365 วันอีกรอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *