ล้มวาทะอมตะ “เรียนไม่จบก็รวยได้”

วาทะอมตะ ที่ได้ย…