ตลาดสมาร์ตโฟนครึ่งแรกปี 2020 จะลดลง 10.6%

จากการแพร่กระจาย…